Thông báo chung


Tiền lương tính hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp xác định thế nào?

Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, ...

Xem thêm


Từ ngày 1/8/2019, mất thẻ BHYT vẫn được thanh toán tiền khám chữa bệnh

Đó là một trong những nội dung quan trọng được quy định tại Thông tư số 09/2019/TT-BYT ngày 10/6/2019 của Bộ Y tế.

Xem thêm


Những điều cần biết để vay vốn sinh viên

Để hỗ trợ và tạo điều kiện cho các bạn sinh viên theo đuổi con đường học tập, đam mê của mình Nhà nước đã ban hành chính sách vay vốn sinh viên từ năm 2017. Với nhiều hỗ trợ, ...

Xem thêm


Giới thiệu chung về phòng

Một trưởng phòng: có trách nhiệm bao quát chung, phân công công việc, kiểm tra và tổng hợp lại sau đó báo cáo Ban Giám Hiệu. Một phó phòng: chịu trách nhiệm về sự phân công công việc của trưởng phòng ...

Xem thêm