ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN NĂM 2022

THÔNG TIN HỌC SINH

Họ và tên (*)
Giới tính (*) Nam Nữ
Ngày sinh (*)
Nơi sinh (*)
Điện thoại (*)
Email
Địa chỉ (*)
Ngành học:


Nội dung ghi chú

KHAI GIẢNG: Ngày 25 hàng tháng

LƯU Ý: Tốt nghiệp THPT là đủ điều kiện đăng ký học Cao đẳng chính quy.

 Nhập vào nội dung hình bên cạnh