Tổng quan

1. GIỚI THIỆU THÀNH LẬP TRƯỜNG

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo và cung cấp nguồn lao động qua đào tạo có trình độ Trung cấp chuyên nghiệp. Bồi dưỡng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực nói chung, phục vụ do nhu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và của cả nước nói chung. Trường Trung cấp Đại Việt được thành lập để thực hiện nhiệm vụ trên, góp phần cung ứng nhân lực và nghiên cứu cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.


Trường Trung cấp Đại Việt – TP Hồ Chí Minh chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chịu sự quản lý Nhà nước của UBND TP Hồ Chí Minh, trực thuộc sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trình độ Trung cấp chính quy chất lượng cao, và các bậc đào tạo khác như Trung cấp nghề, Sơ cấp nghề, các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn,…. Thực hiện đào tạo theo chương trình tiên tiến, phương pháp đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin và thực tiễn ngành nghề vào từng chuyên ngành cụ thể, đưa Học sinh - Sinh viên đến với môi trường học tập, kiến tập, thực tập thể hiện được khả năng vận dụng lý thuyết , thực hành bám sát với thực tế công việc sau tốt nghiệp. Học Sinh - Sinh viên được tiếp cận chương trình đào tạo theo hướng liên thông lên các bậc học cao hơn như Cao đẳng, Đại học... khả năng tự trau dồi kiến thức và học tập suốt đời.

2. CĂN CỨ PHÁP LÝ THỰC HIỆN

- Căn cứ Điều lệ Trường Trung Cấp chuyên nghiệp Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2011/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo .

- Căn cứ Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Căn cứ quyết định số 5615/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 12 năm 2008, của Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh về việc thành lập Trường Trung cấp Tư thục Kinh tế - Công nghệ Đại Việt.

- Căn cứ quyết định số 3741/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 08 năm 2011, của Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh về việc cho phép đổi tên Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Đại Việt thành Trường Trung cấp Đại Việt TP Hồ Chí Minh.

- Căn cứ quyết định số 34/QD-GDĐT- TC, ngày 15 tháng 01 năm 2012 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh về việc công nhận Hội Đồng Quản Trị Trường Trung cấp Đại Việt TP Hồ Chí Minh.

- Căn cứ quyết định số 149/QĐ-GDĐT-TC, ngày 16 tháng 2 năm 2012 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ CHí Minh về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Trung cấp Đại Việt TP Hồ Chí Minh.

- Và một số quyết định cho phép mở Ngành đào tạo khác.


Bài viết xem thêm