Các thành tích đạt được

Với sự nổ lực hết mình, không ngừng vươn lên, trong gần 3 năm qua, tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên, học sinh của Nhà trường đã mang về nhiều thành tích trong nhiều lĩnh vực hoạt động, cụ thể:

Huân chương và Bằng khen:

- Lá cờ đầu trong phong trào thi đua năm học 2014 - 2015 của TP Hồ Chí Minh.

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” của Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã có thành tích tiêu biểu trong công tác năm học 2010 – 2011.

- Giấy khen của Công Đoàn ngành giáo dục TP Hồ Chí Minh đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện tốt Chính sách pháp luật cho Nhà giáo và lao động năm học 2010 – 2011.

- Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2010 – 2012.

- Giấy khen của Chủ Tịch UBND Quận Thủ Đức TP Hồ Chí Minh đã có thành tích tích cực hỗ trợ hoạt động hè trên địa bàn Quận Thủ Đức năm 2010.

- Giấy khen của Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn & phong trào thanh thiếu nhi Quận Thủ Đức.

- Giấy khen của Đoàn TNCS TP Hồ Chí Minh Quận Thủ Đức đã hoàn thành xuất sắc trong chiến dịch mùa hè xanh năm 2010.


Bài viết xem thêm