5 trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

(HNM) - Ngày 19-10-2020, Chính phủ ban hành Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Trong đó quy định 5 trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Trường hợp 1: Người nộp thuế chậm thực hiện thủ tục thuế, hóa đơn bằng phương thức điện tử do sự cố kỹ thuật của hệ thống công nghệ thông tin được thông báo trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế thuộc trường hợp thực hiện hành vi vi phạm do sự kiện bất khả kháng quy định tại Khoản 4, Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Trường hợp 2: Người nộp thuế vi phạm hành chính về thuế do thực hiện theo văn bản hướng dẫn, quyết định xử lý của cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế...

Trường hợp 3: Người nộp thuế khai sai và đã khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Ngoài ra, người nộp thuế đã tự giác nộp đủ số tiền thuế phải nộp trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế phát hiện không qua thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế hoặc trước khi cơ quan có thẩm quyền khác phát hiện.

Trường hợp 4: Người nộp thuế đã trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân mà có phát sinh số tiền thuế được hoàn.

Trường hợp 5: Không xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian người nộp thuế được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế đó.

Nghị định 125/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 5-12-2020.

Nguồn: http://hanoimoi.com.vn/


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!