Khoa Chuyên Môn

Bảng Tin Trường

Thiếu chính sách với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
Thiếu chính sách với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
 • 29/05/2024 |
 • 33 lượt xem

Đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, chiến lược phát triển kinh tế xã ...

Giới thiệu

Sinh viên tốt nghiệp Đại Việt TP. HCM

 • Chuyên môn giỏi

  Lý thuyết vững vàng, thực hành thành thạo; 100% sinh viên tốt nghiệp Đại Việt TP. Hồ Chí Minh có việc làm đúng chuyên ngành sau khi tốt nghiệp.

 • Kỹ năng đa dạng

  Phát triển tối đa năng lực bản thân với các kỹ năng mềm cần thiết: Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng thuyết trình, Kỹ năng phản biện, Kỹ năng giải quyết vấn đề, Kỹ năng chuyên ngành.

 • Đạo đức chuẩn mực

  Rèn luyện trong môi trường nghiêm túc: Hiếu thảo với cha mẹ, Thượng tôn pháp luật, Tinh thần phụng sự cộng đồng.

Sinh viên tốt nghiệp Đại Việt TP. HCM