Thông tin Tuyển sinh

Cơ sở mới 193 Nguyễn Xí có gì?
Cơ sở mới 193 Nguyễn Xí có gì?
 • 08/06/2022 |
 • 158 lượt xem

Một sản phẩm kết hợp giữa Phòng Tuyển sinh - Truyền thông cơ sở Thủ Đức và Ban Truyền thông trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn. Cùng với sự hỗ trợ và giúp đỡ của Đoàn trường Cao đẳng ...

Khoa Chuyên Môn

Hoạt động Sinh viên

Giới thiệu

Sinh viên tốt nghiệp Đại Việt TP. HCM

 • Chuyên môn giỏi

  Lý thuyết vững vàng, thực hành thành thạo; 100% sinh viên tốt nghiệp Đại Việt TP. Hồ Chí Minh có việc làm đúng chuyên ngành sau khi tốt nghiệp.

 • Kỹ năng đa dạng

  Phát triển tối đa năng lực bản thân với các kỹ năng mềm cần thiết: Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng thuyết trình, Kỹ năng phản biện, Kỹ năng giải quyết vấn đề, Kỹ năng chuyên ngành.

 • Đạo đức chuẩn mực

  Rèn luyện trong môi trường nghiêm túc: Hiếu thảo với cha mẹ, Thượng tôn pháp luật, Tinh thần phụng sự cộng đồng.

Sinh viên tốt nghiệp Đại Việt TP. HCM