• TS2023

Thông tin Tuyển sinh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LIÊN KẾT NĂM 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LIÊN KẾT NĂM 2023

Trường Trung cấp Đại Việt TP. HCM thông báo tuyển sinh năm 2023 hệ Trung cấp chính quy như sau:

Khoa Chuyên Môn

Giới thiệu

Sinh viên tốt nghiệp Đại Việt TP. HCM

  • Chuyên môn giỏi

    Lý thuyết vững vàng, thực hành thành thạo; 100% sinh viên tốt nghiệp Đại Việt TP. Hồ Chí Minh có việc làm đúng chuyên ngành sau khi tốt nghiệp.

  • Kỹ năng đa dạng

    Phát triển tối đa năng lực bản thân với các kỹ năng mềm cần thiết: Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng thuyết trình, Kỹ năng phản biện, Kỹ năng giải quyết vấn đề, Kỹ năng chuyên ngành.

  • Đạo đức chuẩn mực

    Rèn luyện trong môi trường nghiêm túc: Hiếu thảo với cha mẹ, Thượng tôn pháp luật, Tinh thần phụng sự cộng đồng.

Sinh viên tốt nghiệp Đại Việt TP. HCM