Khoa Chuyên Môn

Bảng Tin Trường

Y sĩ đa khoa đóng vai trò quan trọng trong hệ thống nhân lực ngành Y

Y sĩ đa khoa đóng vai trò quan trọng trong hệ thống nhân lực ngành Y

GDVN -Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn ký cam kết đảm bảo 100% sinh viên Y sỹ đa khoa có đủ năng lực để tham gia vào thực tế ...

Giới thiệu

Sinh viên tốt nghiệp Đại Việt TP. HCM

  • Chuyên môn giỏi

    Lý thuyết vững vàng, thực hành thành thạo; 100% sinh viên tốt nghiệp Đại Việt TP. Hồ Chí Minh có việc làm đúng chuyên ngành sau khi tốt nghiệp.

  • Kỹ năng đa dạng

    Phát triển tối đa năng lực bản thân với các kỹ năng mềm cần thiết: Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng thuyết trình, Kỹ năng phản biện, Kỹ năng giải quyết vấn đề, Kỹ năng chuyên ngành.

  • Đạo đức chuẩn mực

    Rèn luyện trong môi trường nghiêm túc: Hiếu thảo với cha mẹ, Thượng tôn pháp luật, Tinh thần phụng sự cộng đồng.

Sinh viên tốt nghiệp Đại Việt TP. HCM