Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020 là bao nhiêu?

Từ ngày 1.7, mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng. Theo đó, mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) của học sinh, sinh viên (HSSV) trong năm 2019-2020 cũng có sự thay đổi.
Năm học 2019-2020, BHXHVN đề ra mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT /// Ảnh: H.Bình
Năm học 2019-2020, BHXHVN đề ra mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT
Ảnh: H.Bình

HS-SV chỉ phải đóng 46.935 đồng/tháng

Theo ông Trần Đình Liệu, Phó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) VN, HSSV là một trong những đối tượng được Nhà nước hỗ trợ khi tham gia BHYT. Chính sách này được thực hiện với mục đích chăm sóc sức khỏe cho những chủ nhân tương lai của đất nước. Theo đó, học sinh, sinh viên được ngân sách Nhà nước hỗ trợ bằng 30% mức đóng, đối tượng đóng 70% còn lại.
Theo đó, mức đóng BHYT của HSSV bằng 4,5% mức lương cơ sở. Căn cứ vào Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, từ ngày 1.7.2019, mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng thay cho mức lương cũ là 1,39 triệu đồng/tháng, năm học 2019-2020, mức đóng BHYT của HSSV là 67.050 đồng/tháng, trong đó HSSV chỉ phải đóng 46.935 đồng/tháng, còn nhà nước hỗ trợ 20.115 đồng.
Nhằm giảm bớt áp lực các khoản thu đầu năm học, các gia đình HSSV có thể lựa chọn các phương thức đóng linh hoạt theo quý, 6 tháng, 9 tháng hoặc 1 năm phù hợp với điều kiện kinh tế. Cụ thể, mức đóng BHYT cho 3 tháng sẽ là 201.150 đồng (được Nhà nước hỗ trợ 60.345 đồng, HSSV chỉ phải đóng 140.805 đồng. Đóng BHYT cho 6 tháng sẽ là 402.300 đồng (được Nhà nước hỗ trợ 120.690 đồng, HSSV chỉ phải đóng 281.610 đồng. Đóng BHYT cho 9 tháng sẽ là 603.450 đồng (được Nhà nước hỗ trợ 181.035 đồng, HSSV chỉ phải đóng 422.415 đồng). Đóng BHYT cho 12 tháng sẽ là 804.600 đồng (được Nhà nước hỗ trợ 241.380 đồng, HSSV chỉ phải đóng 563.220 đồng).

 


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!