Thông tin liên hệ Phòng Quản trị Thiết bị:

Địa chỉ: Số 1 Đoàn Kết, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3722. 5992