Trung Cấp Đại Việt TP.HCM tổ chức hỗ trợ lương thực và thực phẩm thiết yếu tận nơi cư trú của HSSV khu vực TP.HCM

Thực hiện kế hoạch hỗ trợ HSSV ở Khu vực đang gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 đợt 2 ngày 2/8/21.

Đoàn trường Trung Cấp Đại Việt Tp.HCM tổ chức hỗ trợ lương thực và thực phẩm thiết yếu tận nơi cư trú của HSSV khu vực Tp.HCM Thể hiện sự quan tâm và tinh thần tương thân tương ái của CT. HĐQT, Ban Giám hiệu, công đoàn, Đoàn trường đến HSSV Trường Trung cấp Đại Việt TP HCM.
Sau đây là một số hình ảnh phát quà cho HSSV gặp khó khăn.
Cảm ơn đ/c Nguyễn Minh Tiến UVBCH đoàn trường đã xung phong đi phát qua hỗ trợ cho HSSV.
Có thể là hình ảnh về ngoài trời
Có thể là hình ảnh về đang đứng và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, ngoài trời và cây
Có thể là hình ảnh về đường, cây và đường phố
Có thể là hình ảnh về xe môtô, đường và đường phố
Có thể là hình ảnh về ngoài trời

Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!