CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ: 56 NGÀY ĐÊM CHẤN ĐỘNG ĐỊA CẦU

Vào ngày 13/03, cách đây 70 năm, Quân đội Việt Nam đã bắn phát súng đầu tiên tại tập đoàn cứ điểm quân địch, mở đầu cho cuộc Chiến dịch Điện Biên Phủ kéo dài trong 56 ngày đêm. Đây là một sự kiện lịch sử vô cùng quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, ghi dấu mốc quan trọng trên con đường giành lại độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam.

Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: "Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, đồng thời, phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn". "Đó là thắng lợi vĩ đại của Nhân dân ta mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới".

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - đỉnh cao của cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954 là chiến công lớn nhất, chói lọi nhất của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954). Chiến thắng này góp phần quyết định đập tan hoàn toàn dã tâm xâm lược của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, buộc chúng phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ, kết thúc chiến tranh ở Đông Dương, mở ra một thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia, góp phần quan trọng đối với phong trào giải phóng dân tộc, mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới.

Thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ, trước hết được bắt nguồn từ sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong suốt cả cuộc kháng chiến, nhất là ở những thời điểm có tính bước ngoặt quan trọng của cuộc chiến tranh, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn nắm vững lý luận khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, phát động cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, xây dựng và sử dụng lực lượng vũ trang cách mạng làm nòng cốt; đánh địch bằng cả sức mạnh của thời đại ngày nay trong sự kết hợp chặt chẽ với kinh nghiệm truyền thống của dân tộc, của nhân loại; đánh địch bằng sức mình là chính, đồng thời tranh thủ tối đa sự ủng hộ mọi mặt của các nước xã hội chủ nghĩa và bè bạn khắp 5 châu; chủ động tạo nên sự chuyển hóa căn bản về thế và lực, làm cho sức ta càng đánh càng mạnh và đẩy quân địch vào tình thế ngày càng khốn đốn, phải đầu hàng vô điều kiện.

Cuộc chiến Điện Biên Phủ không chỉ là một trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam mà còn là nguồn cảm hứng, là bài học quý báu về tinh thần đoàn kết, quyết tâm và bản lĩnh của nhân dân ta. Sự kiện lịch sử này không chỉ ghi dấu những chiến công vĩ đại của các anh hùng, chiến sĩ mà còn là cột mốc quan trọng trong việc thắp sáng lên niềm tự hào dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước, yêu Tổ quốc trong lòng mỗi người dân Việt Nam.

Trường Trung cấp Đại Việt TP.HCM xin cam kết tiếp tục truyền thống giáo dục truyền thống cách mạng, đồng thời hướng đến việc phát triển không chỉ về kiến thức mà còn về phẩm chất con người, để các bạn sinh viên trở thành những công dân có trí tuệ, đạo đức và trách nhiệm, góp phần vào sự phồn thịnh của đất nước.

---------------------------------------------

* Mọi thắc mắc xin liên hệ:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT TP HCM

TRUNG TÂM TUYỂN SINH – TRUYỀN THÔNG

Địa chỉ: 01 Đoàn Kết, Phường Bình Thọ, TP. Thủ Đức

Hotline: 0844445999 (Thầy Kiên) - 0933514799 (Cô Trâm) -  0773754999 (Cô Dung)


 


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!