Ba công khai 2013 - 2014

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẠI VIỆT TP HỒ CHÍ MINH

Căn cứ quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện quy chế công khai năm học 2013 – 2014, trường Trung Cấp Đại Việt TP HCM thực hiện công khai một số nội dung sau:

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2013 – 2014.

1.1  Sứ mệnh, tầm nhìn,chiến lược phát triển của Trường Trung Cấp Đại Việt TP HCM được công bố trên website của Trường tại địa chỉ http://truongdaiviet.edu.vn

1.2  Cam kết chất lượng đào tạo của Trường Trung Cấp Đại Việt TP HCM 2012 - 2013 và những năm tiếp theo Xem chi tiết).

1.3  Cơ cấu tổ chức (Xem chi tiết).

1.4  Nội dung đào tạo của Trường Trung Cấp Đại Việt TP HCM được công bố trên website của Trường tại địa chỉ  http://truongdaiviet.edu.vn

1.5  Các chuẩn đầu ra các ngành và chuyên ngành đào tạo (Xem chi tiết tập tin đính kèm: sư phạm mầm non, Điều dưỡng, Y sĩ, Dược sĩ, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Tin học ứng dụng, Kế toán doanh nghiệp, Tài chính ngân hàng, Nghiệp vụ lữ hành - hướng dẫn du lịch).

1.6 Các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của Trường Trung Cấp Đại Việt TP HCM được công bố trên website của Trường. (xem chi tiết)

2. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2013 – 2014.

2.1  Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên (Xem chi tiết).

2.2  Cơ sở vật chất (Xem chi tiết)

3. Công khai thu chi tài chính năm học 2013 – 2014.

3.1  Học phí, lệ phí và các khoản thu khác từ người học năm học 2012-2013.

3.2 Thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, học bổng và trợ cấp.

*  Hình thức và thời điểm công khai

Công khai trên trang thông tin điện tử của trường: http://truongdaiviet.edu.vn


Bài viết xem thêm