Bản tin trườnggiaoduc.net.vn - 100% SV ngành Công nghệ ô tô của Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn đều có việc làm

GDVN -Theo khảo sát của Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn, sinh viên ngành Công nghệ ô tô sau khi tốt nghiệp đều có việc làm 100%.

Xem thêm
Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn chi 15 tỷ đồng lập quỹ tín dụng 0 đồng cho SV

GDVN -Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn đã không ngừng khẳng định thương hiệu, chất lượng đào tạo ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.

Xem thêm