TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẠI VIỆT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022 -2023

 

Ngày 13/01/2023, Trường Trung cấp Đại Việt Sài Gòn TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Người lao động năm học 2022 - 2023. Nhằm kiểm điểm lại Nghị quyết Hội nghị Người lao động và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm học mới, đồng thời phát huy quyền làm chủ của người lao động trong việc góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định trong nhà trường.
Hội nghị có sự tham dự của Liên đoàn Lao động TP. HCM, Ban Lãnh đạo Công đoàn Trường và tập thể CB-GV-NV Nhà trường.
Tại Hội nghị đã thông qua những nội dung như:
- Trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của Nhà trường trong năm học 2021 - 2022 và kế hoạch, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong năm học 2022 – 2023.
- Thỏa ước lao động tập thể về tình hình lao động, hợp đồng lao động, phúc lợi dành cho CB-GV-NV, khen thưởng và kỷ luật,...
- Đóng góp ý kiến của CBGVNV về dự thảo Thỏa ước lao động tập thể năm 2022.
Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẠI VIỆT TP. HỐ CHÍ MINH HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘN M HỌC 2022 2023 hành phố Hồ này 13 tháng 01 năm 2023'
Tham gia hội nghị, 100% CB-GV-NV Trường Trung cấp Đại Việt TP. Hồ Chí Minh biểu quyết thống nhất các chỉ tiêu năm học và thông qua thỏa ước lao động tập thể. Đại diện Nhà trường (người sử dụng lao động) và đại diện Công đoàn (người lao động) đã tiến hành ký kết thỏa ước lao động tập thể năm 2022 - 2023.
Có thể là hình ảnh về 8 người và mọi người đang đứng
Hội nghị Người lao động Trường Trung cấp Đại Việt TP. Hồ Chí Minh năm học 2022 - 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hy vọng những kế hoạch, nhiệm vụ, phương hướng hoạt động được đề ra sẽ là nguồn động lực để tập thể CB-GV-NV Nhà trường cùng nhau cố gắng thực hiện, đóng góp cho sự phát triển của Trường Trung cấp Đại Việt TP.Hồ Chí Minh.

Có thể là hình ảnh về 12 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẠI VIỆT TP. HỐ CHỈ MINH HỘI NGHỊ ĐỘA02 phổ Hỏ 2023 ƯỜI thang'

 


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!