TKB môn Chính trị 2, Pháp luật đại cương, Giáo dục thể chất hệ CĐ lớp ngày