Thiếu chính sách với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo, trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn đã xây dựng cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại. Tuy vậy, đội ngũ giảng viên gặp không ít khó khăn trong việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ.

Đây là một trong những vấn đề được ĐBQH đặt ra tại nghị trường sáng nay. Việc giảm về số lượng đội ngũ nhà giáo trong biên chế, nhưng lại tăng số lượng giảng viên thỉnh giảng sẽ dẫn đến nhiều khó khăn, thách thức hơn đối với các cơ sở GDNN.

Đại biểu đề nghị Quốc hội đồng ý cho xây dựng Luật Nhà giáo và bổ sung dự án Luật Nhà giáo vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2024; trong đó quy định đầy đủ các nội dung nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách về xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp trong thời kỳ mới.

Nguồn: Truyền hình Quốc Hội


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!