Chuẩn đầu ra Ngành Tài chính - Ngân hàng

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

I. Giới thiệu ngành đào tạo

- Trình độ đào tạo:              Trung cấp chuyên nghiệp

- Tên ngành đào tạo:           Tài chính - Ngân hàng

- Mã ngành:                        42340201

- Đối tượng học sinh:          THPT, BTTH

- Thời gian đào tạo:            2 năm

Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo:

- Chương trình trung cấp chuyên nghiệp ngành Tài chính – Ngân hàng được thiết kế để đào tạo người học trở thành nhân viên tài chính, ngân hàng, kế toán doanh nghiệp trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có khả năng làm việc độc lập và có tính sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào công việc, có sức khoẻ để có khả năng tìm việc làm, tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

- Nội dung khoá học bao gồm các nội dung cơ bản về kinh tế, tài chính, kế toán và các kiến thức bổ trợ về tin học, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, giáo dục chính trị, pháp luật, giáo dục quốc phòng-an ninh. Chương trình đảm bảo tính liên thông với bậc học cao hơn.

II. Chuẩn đầu ra

1. Kiến thức

- Hiểu và trình bày được những kiến thức cơ bản về kinh tế, pháp luật, tài chính, ngân hàng, kế toán.

- Hiểu và trình bày được các nghiệp vụ chuyên môn về tài chính, ngân hàng theo yêu cầu công việc.

- Trình bày được những nguyên lý cơ bản về nghiệp vụ tài chính, ngân hàng;

- Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học để thực hiện những nghiệp vụ cơ bản trong hoạt động các doanh nghiệp, ngân hàng, các cơ quan Nhà nước và các tổ chức xã hội.

- Mô tả được quy trình kế toán tài chính của doanh nghiệp, ngân hàng và hiểu rõ các bước lập báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp, ngân hàng.

2. Kỹ năng

- Lập, theo dõi và quản lý được kế hoạch vốn kinh doanh, doanh thu, chi phí, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp, ngân hàng.

- Thu thập và xử lý số liệu, soạn thảo báo cáo theo vị trí công tác được phân công.

- Thành thạo các nghiệp vụ cơ bản của một ngân hàng ở các vị trí như: nhân viên kho quỹ, giao dịch viên, kế toán ngân hàng.

- Thu thập, tổng hợp, phân tích và xử lý số liệu về tình hình tài chính doanh nghiệp để phục vụ cho công tác quản trị tài chính doanh nghiệp.

- Vận dụng giải quyết các nghiệp vụ cơ bản về tài chính, kế toán, thanh toán và nghiệp vụ tín dụng phát sinh trong doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế.

- Vận dụng được các kiến thức về khoa học xã hội, ngoại ngữ, tin học để tiếp thu kiến thức chuyên môn.

3. Thái độ

Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỉ mỉ, chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao trong quá trình làm việc, đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực và sẵn sàng đảm nhận các công việc được giao ở bất kỳ nơi công tác nào.

4. Ngoại ngữ

Đạt trình độ Tiếng Anh theo chương trình đào tạo chuẩn đầu ra của nhà trường.

5. Tin học

Đạt trình độ Tin học theo chương trình đào tạo chuẩn đầu ra của nhà trường.

6. Năng lực và vị trí làm việc sau khi ra trường

Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, ngân hàng ở vị trí nhân viên tại các doanh nghiệp, ngân hàng, các tổ chức kinh tế tài chính thuộc các thành phần kinh tế./.


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!