CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH - TẤM GƯƠNG SÁNG NGỜI VỀ ĐẠO ĐỨC

Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự hội tụ đẹp nhất và trọn vẹn nhất của phẩm chất đạo đức cách mạng. Người không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng vĩ đại, mà còn trao tặng toàn Đảng, toàn dân một di sản cao quý.

Sinh thời, Người không ngừng tận dụng mọi cơ hội để xây dựng và phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam thành một tổ chức vững mạnh, trong sạch và đoàn kết. Người luôn nhấn mạnh vai trò của giáo dục, đào tạo và rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ và đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ, nhận thức được rằng sự phát triển của một đất nước phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng và phẩm chất của người lãnh đạo và người lao động.

Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tất cả những gì Người làm đều xoay quanh mục tiêu cao cả của giải phóng dân tộc, vì tương lai và vận mệnh của đất nước, và vì hạnh phúc của nhân dân. Người sống đạm bạc, giản dị và luôn tận tâm với dân, không bao giờ có một chút tư lợi cá nhân. Điều này đã tạo nên một tấm gương không chỉ cao quý mà còn đậm chất nhân văn, khiến mọi người đều mong muốn học tập và noi theo.

Các nguyên tắc đạo đức và lối sống của Hồ Chí Minh cũng có ảnh hưởng sâu rộng đến cuộc sống tinh thần của nhân dân trên toàn thế giới. Bạn bè quốc tế của Việt Nam luôn dành cho Người sự tôn trọng và khâm phục, nhìn vào Người như một biểu tượng của sự cao quý và đạo đức. "Hồ Chí Minh" và "Bác Hồ" không chỉ là các biểu tượng chính trị mà còn là biểu tượng của văn hóa đạo đức, của tinh thần đoàn kết và nhân ái mà người dân Việt Nam luôn tự hào và kính trọng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, của nhân dân Việt Nam. Người từng trải nghiệm thực tế vô cùng phong phú, cụ thể, thiết thực trong cuộc sống, trong mọi lĩnh vực, mọi tình huống, mọi hoàn cảnh, mọi không gian, thời gian. Điều đó giúp cho Chủ tịch Hồ Chí Minh có phong cách suy nghĩ, hành động rất khoa học, kết hợp lý luận với thực tế, luôn không xa rời mục tiêu cách mạng và tính thiết thực, hiệu quả trong công việc. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dạy cán bộ, đảng viên phải bám sát thực tế, phải hiểu biết cuộc sống, phải xuất phát từ cuộc sống và trở về nơi cuộc sống.

Người chỉ rõ việc học tập, tuyên truyền phải cụ thể, thiết thực, không trống rỗng, ba hoa, dông dài, nói tràng giang đại hải, không rõ mục đích, mục tiêu cụ thể. Mọi công việc phải định rõ kế hoạch, mục tiêu, biện pháp, bước đi và kiểm tra, đánh giá kết quả cụ thể, thiết thực. Người viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” để huấn luyện, giáo dục cán bộ, đảng viên. Người yêu cầu làm việc khoa học, không xa rời thực tế là có kế hoạch, là cụ thể, chính xác, các chỉ thị, nghị quyết phải được tổ chức chỉ đạo thực hiện, phải đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm; không “đánh trống bỏ dùi”; không “đầu voi đuôi chuột”…

Mặc dù công việc bộn bề của một vị Chủ tịch nước, trong chiến tranh cũng như hòa bình, Chủ tịch Hồ Chí Minh không bỏ sót việc gì và luôn thăm hỏi, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ, công nhân, nông dân có thành tích; nhắc nhở, phê bình chính xác những cán bộ, đảng viên, địa phương sai sót, yếu kém. Phong cách sống, làm việc khoa học, cụ thể, chính xác, hiệu quả là tấm gương sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

---------------------------------------------

* Mọi thắc mắc xin liên hệ:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT TP HCM

TRUNG TÂM TUYỂN SINH – TRUYỀN THÔNG

Địa chỉ: 01 Đoàn Kết, Phường Bình Thọ, TP. Thủ Đức

Hotline: 0844445999 (Thầy Kiên) - 0933514799 (Cô Trâm) -  0773754999 (Cô Dung)


 


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!