Quy định tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học chuẩn đầu ra.

Quy định tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học chuẩn đầu ra. (Tải file)


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!