Năm học 2020-2021: Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên có gì mới?

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh vừa ký Công văn số 2633/BHXH-TT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền BHYT HSSV năm học 2020-2021.

 

 

Năm học 2020-2021 mức đóng BHYT học sinh, sinh viên vẫn giữ nguyên.
Năm học 2020-2021 mức đóng BHYT học sinh, sinh viên vẫn giữ nguyên.

Hơn 95% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

Thời gian qua, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) các tỉnh, thành phố đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tích cực phối hợp các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện công tác bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) đem lại kết quả tích cực.

Số HSSV tham gia BHYT hằng năm đều tăng. Năm học 2019-2020 đã ghi nhận kết quả khả quan, khi tỷ lệ HSSV tham gia BHYT đạt 95,2%, tăng 1% so với năm học 2018-2019. Trong đó, nhiều trường học đã đạt tỷ lệ 100% HSSV tham gia BHYT.

Để triển khai công tác BHYT HSSV năm học 2020-2021 đạt hiệu quả, bảo đảm đạt 100% HSSV tham gia BHYT, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ngày 19/8, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 2644/BHXH-BT và Công văn số 2633/BHXH-TT chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH tỉnh) tập trung thực hiện một số nội dung về công tác tổ chức, thực hiện BHYT HSSV năm học 2020-2021.

Theo đó để triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền BHYT HSSV trong năm học tới, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố cần tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo Sở GDĐT và các sở, ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ với ngành BHXH tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHYT HSSV trong các cơ sở giáo dục; giao chỉ tiêu tham gia BHYT HSSV đối với từng cơ sở giáo dục; đưa chỉ tiêu tham gia BHYT HSSV là một trong các tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng, cũng như để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Đồng thời, cần đẩy mạnh phối hợp với Sở GDĐT và các sở, ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật BHYT trước thềm năm học mới 2020-2021 đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, HSSV và các bậc phụ huynh bằng nhiều hình thức. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác BHYT HSSV; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong việc tuyên truyền và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT HSSV trong năm học 2019-2020.

Mức đóng BHYT vẫn giữ nguyên

Tháng 6 năm 2020, tại kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV, các đại biểu Quốc hội đã đồng ý chưa thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở lên 1.600.000 đồng/tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 1/7/2020. Cụ thể, mức lương cơ sở vẫn áp dụng theo quy định hiện hành là 1.490.000 đồng/tháng theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 9/5/2019 của Chính phủ.

Như vậy, mức đóng BHYT HSSV cho năm học 2020-2021, tính trên mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng, cũng không tăng.Theo quy định của Luật BHYT, mức đóng BHYT hằng tháng của HSSV bằng 4,5% mức lương cơ sở. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, đối tượng đóng 70% còn lại.

Theo BHXH Việt Nam, HSSV có thể lựa chọn một trong số các phương thức đóng.

Thứ nhất, đóng BHYT cho ba tháng. Mức đóng là 201.150 đồng, HSSV được Nhà nước hỗ trợ 60.345 đồng, chỉ phải đóng 140.805 đồng.

Thứ hai, đóng BHYT cho sáu tháng. Mức đóng là 402.300 đồng, HSSV được Nhà nước hỗ trợ 120.690 đồng, chỉ phải đóng 281.610 đồng.

Thứ ba, đóng BHYT cho chín tháng. Mức đóng là 603.450 đồng, HSSV được Nhà nước hỗ trợ 181.035 đồng, chỉ phải đóng 422.415 đồng.

Thứ tư, đóng BHYT cho 12 tháng. Mức đóng là 804.600 đồng, HSSV được Nhà nước hỗ trợ 241.380 đồng, chỉ phải đóng 563.220 đồng.

“Năm học mới 2020-2021 đang tới gần, mục tiêu cần hướng tới là 100% HSSV tham gia BHYT trên phạm vi cả nước, để các em được thụ hưởng đầy đủ quyền được chăm sóc sức khỏe. Sự thành công của chính sách này cần sự vào cuộc mạnh mẽ, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan, nhất là ngành giáo dục và đào tạo”, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh.

Nguồn: http://daidoanket.vn/


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!