LỊCH THI TIN HỌC - NGOẠI NGỮ LỚP CƠ BẢN, NÂNG CAO THÁNG 11/2020

LỊCH THI TIN HỌC -  NGOẠI NGỮ LỚP CƠ BẢN, NÂNG CAO THÁNG 11/2020

Danh sách thi Tiếng anh nâng cao

+ Buổi sáng 19/11/2020

+ Buổi sáng ngày 21/11/2020

+ Buổi chiều ngày 21/11/2020

Danh sách thi tiếng anh cơ bản

+ Buổi sáng ngày 12/11/2020

+ Buổi chiều ngày 12/11/2020

Danh sách thi tin học nâng cao

+ Tối ngày 10/11/2020

+ Tối ngày 12/11/2020

+ Tối ngày 13/11/2020

Danh sách thi tin học cơ bản

+ Buổi sáng ngày 22/11/2020

+ Buổi chiều ngày 22/11/2020


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!