KỶ NIỆM 75 NĂM QUỐC KHÁNH 2/9

Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Tuyên ngôn độc lập ra đời, mở ra một kỷ nguyên mới cho cách mạng Việt Nam và phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Quốc khánh 2/9 đã trở thành một mốc son hào hùng, một bản hùng ca bất hủ của dân tộc Việt Nam trong suốt chặng đường 75 năm qua.

Ngày 2-9-1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh giản dị trong bộ quần áo ka ki và đôi dép cao su thay mặt Chính phủ lâm thời - Người đọc Bản Tuyên ngôn Độc Lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!".


Nguồn: Internet

Ngày 2/9/1945 đi vào lịch sử như một mốc son chói lọi nhất trong tiến trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Tuyên ngôn độc lập ra đời, đánh dấu thắng lợi của gần một thế kỷ dân tộc Việt Nam kiên cường chống thực dân và phong kiến, là thắng lợi của khát vọng tự do, độc lập và mở ra một kỷ nguyên mới trên đất nước ta.

Tuyên ngôn Độc lập là văn kiện lịch sử có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với vận mệnh của dân tộc, đó là sự tiếp nối truyền thống anh hùng bất khuất bao đời của ông cha ta. Tuyên ngôn Độc lập không những đã khai sinh ra Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa, nhà nước độc lập đầu tiên trong hệ thống thuộc địa thế giới, mà còn báo hiệu sự thành lập một chế độ xã hội mới.
Tuyên ngôn Độc lập tạo tiền đề vô cùng vững chắc để ba mươi năm sau ngày "Tuyên ngôn Độc lập", ngày 30/04/1975, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng cộng sản Việt Nam quân và dân ta đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang: giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống đất nước.

Ngày nay Tổ quốc ta được độc lập, nhân dân ta đời đời được tự do, tinh thần bất diệt của Tuyên ngôn Độc lập mãi mãi khắc sâu vào trái tim và khối óc của mỗi người dân Việt Nam. Với ý nghĩa và tầm vóc lớn lao đó, ngày 2 tháng 9 trở thành ngày hội lớn của dân tộc, ngày Quốc khánh của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Tin: Bảo Thái


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!