Kết quả thi Tin học cơ bản chuẩn đầu ra ngày thi 22/11/2020

Lớp THC1 thi sáng ngày 22/11/2020

Lớp THC2 thi chiều ngày 22/11/2020


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!