Hội thảo - phân tích nghề nghiệp theo phương pháp DACUM, Ngành kỹ thuật phục hồi chức năng hệ Cao đẳng, Trung cấp

Theo Quyết định số 223/QĐ-TCGDNN ngày 05/5/2020 của Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp về việc thành lập 90 Ban chủ nhiệm xây dựng Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng năm 2020, trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn được Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp giao nhiệm vụ Ban chủ nhiệm xây dựng chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng.

Nhằm phân tích kết quả khảo sát về chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, các công việc cần làm, các yêu cầu về năng lực, điều kiện làm việc và môi trường làm việc của người Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng. Từ đó xây dựng Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo theo trình độ của ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng, Ban chủ nhiệm xây dựng Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng do trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn chủ trì đã tiến hành Hội thảo phân tích nghề theo phương pháp DACUM ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng.

Phát biểu trong buổi Hội thảo, TS. Lê Lâm - Chủ nhiệm đề tài khẳng định: “Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo là những yêu cầu cụ thể về kiến thức, kỹ năng, thái độ mà người học cần đạt được sau khóa học ở mỗi trình độ. Nói cách khác, đây là việc cụ thể hóa mục tiêu giáo dục - đào tạo. Chuẩn đầu ra nếu không xác định rõ ràng, chính xác sẽ làm cho quá trình đào tạo, bồi dưỡng lệch hướng, mất cân đối và xa rời mục tiêu chương trình. Vì vậy, để xây dựng khối lượng kiến thức tối thiểu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp, Ban chủ nhiệm đề tài tổ chức Hội thảo phân tích nghề theo phương pháp DACUM, từ đó khái quát được bức tranh nghề nghiệp, xây dựng Chuẩn đầu ra đối với ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng trình độ Cao đẳng, trình độ trung cấp. Sau khi xây dựng xong và được thẩm định, Chuẩn đầu ra là sẽ cơ sở để các trường Cao đẳng, Trung cấp trong cả nước xây dựng chương trình đào tạo.

Đây là một nhiệm vụ Quốc gia vô cùng quan trọng mà Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp tin tưởng giao cho trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn chủ trì và thực hiện…”

Hội thảo diễn ra trong 2 ngày 03 và 04/10/2020 với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành Phục hồi chức năng, và đại diện của các bệnh viện, trung tâm Phục hồi chức năng của các vùng miền trong cả nước

Tham dự Hội thảo còn có PGS. TS. Nguyễn Văn Tuấn là chuyên gia DACUM cùng với các bác sỹ, kỹ thuật viên Phục hồi chức năng tại các bệnh viện tham gia phân tích vị trí việc làm của ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng.

Sau đây là một số hình ảnh trong 2 ngày làm việc của Hội thảo phân tích nghề theo phương pháp DACUM.


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!