Chuẩn đầu ra Ngành Điều dưỡng

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

 

I. Giới thiệu ngành đào tạo

- Trình độ đào tạo:              Trung cấp chuyên nghiệp

- Tên ngành đào tạo:           Điều dưỡng

- Mã ngành:                        42720501

- Đối tượng học sinh:          THPT, BTTH

- Thời gian đào tạo:             2 năm

Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo:

- Chương trình giáo dục trung cấp chuyên nghiệp ngành Điều dưỡng thuộc nhóm ngành khoa học sức khỏe. Sau khi học xong chương trình này, người học được cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy với chức danh Điều dưỡng trung cấp.

- Nội dung chương trình đào tạo Điều dưỡng bao gồm những kiến thức cơ bản về Giáo dục chính trị; Tin học, Ngoại ngữ; Giáo dục thể chất; Pháp luật; Giáo dục quốc phòng - an ninh; Giải phẫu sinh lý; Vi sinh - ký sinh trùng; Dược lý; Sức khoẻ - môi trường - vệ sinh - nâng cao sức khoẻ và hành vi con người; Dinh dưỡng - tiết chế; Đạo đức điều dưỡng; Điều dưỡng cơ sở; Tâm lý và giáo dục sức khoẻ; Y học cổ truyền; Kiểm soát nhiễm khuẩn; Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực; Chăm sóc sức khoẻ người bệnh nội khoa; Ngoại khoa, Chăm sóc sức khoẻ trẻ em, phụ nữ, bà mẹ và gia đình. Nội dung phần thực hành, thực tập của các học phần chuyên môn và thực tập tốt nghiệp được bố trí thành những học phần riêng để tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh

II. Chuẩn đầu ra

1. Kiến thức

- Trình bày được những nội dung cơ bản về cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý.

- Phân tích được sự tác động của môi trường sống đối với sức khỏe con người, các biện pháp duy trì, cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khỏe.

- Phân tích được tâm lý người bệnh, người nhà người bệnh.

- Trình bày được những nguyên tắc cơ bản về qui trình chăm sóc điều dưỡng.

- Mô tả được các triệu chứng chính và các biện pháp phòng bệnh của các bệnh nội khoa, ngoại khoa, nhi khoa, sản - phụ khoa và bệnh truyền nhiễm thường gặp.

Trình bày được luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân.

2. Kỹ năng

- Thực hiện được các qui trình kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng cơ bản.

- Thực hiện được kế hoạch chăm sóc người bệnh theo đúng qui trình điều dưỡng.

- Áp dụng được một số biện pháp chăm sóc điều dưỡng bằng y học cổ truyền cho người bệnh.

- Tham gia phát hiện sớm các dịch bệnh tại địa phương và phối hợp công tác phòng chống dịch.

- Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng.

- Phối hợp thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

3. Thái độ

- Yêu ngành, yêu nghề, tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, hết lòng phục vụ nguời bệnh.

- Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.

- Khiêm tốn học hỏi, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Bảo đảm an toàn cho người bệnh

4. Ngoại ngữ

Đạt trình độ Tiếng Anh theo chương trình đào tạo chuẩn đầu ra của nhà trường.

5. Tin học

Đạt trình độ Tin học theo chương trình đào tạo chuẩn đầu ra của nhà trường.

6. Năng lực và vị trí làm việc sau khi ra trường

- Sau khi học xong chương trình này, người học có đủ kiến thức, kỹ năng điều dưỡng để được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở y tế của Nhà nước hoặc các cơ sở y tế ngoài công lập.

- Sau khi tốt nghiệp người học có thể học tập lên trình độ cao đẳng hoặc đại học điều dưỡng./.


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!