THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC MÔN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ THÔNG BÁO CÁCH THỨC THAM GIA DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC PHẦN

* Sinh viên theo dõi lịch thi và đề thi kết thúc môn thông qua Webpage: https://truongdaiviet.edu.vn/dao-tao/khoa/de-thi-truc-tuyen-167.htmlGroup Facbook của lớp.

* Đến ngày thi môn nào thì Webpage và Group Facebook sẽ thông báo đề thi môn đó

* Những học sinh - sinh viên không sử dụng máy tính để làm bài, có thể viết ra giấy và gửi bản chụp - phải đảm bảo bản chụp rõ ràng, sắc nét.

* Bài thi kết thúc môn phải được gửi đồng thời qua 02 email:

  1. trungtruc@daivietsaigon.edu.vn
  2. lelong.database2@gmail.com

* Sinh viên soạn tên File báo cáo/ tiểu luận và tiêu đề Email theo cú pháp: HỌ TÊN SINH VIÊN - MSSV - LỚP - TÊN MÔN THI

* Sinh viên nào không nộp bài đúng thời gian quy định coi như không tham dự thi kết thúc học phần (phải đăng ký học lại sau)

* Khi có lịch học tập trung, sinh viên nộp bài báo cáo/tiểu luận/thu hoạch file cứng (có chữ ký của học sinh - sinh viên) cho Thư ký khoa.

Trân trọng!


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!