Ve râm ran phượng rục trời như lửa
Nắng chói chang bỏng rát mặt đường
Thương em thơ phải cắp sách tới trường
Bởi dịch bệnh nên hè không được nghỉ
Cố lên em, tương lai còn phía trước
Khổ bây giờ rồi sẽ sướng về sau
Em phải gáng cố lên em nhé
Dịch bệnh qua rồi sẽ trở lại như xưa