Chuẩn đầu ra Ngành Tin học ứng dụng

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG

I. Giới thiệu ngành đào tạo

- Trình độ đào tạo:              Trung cấp chuyên nghiệp

- Tên ngành đào tạo:          Tin học ứng dung

- Mã ngành:                          42480207

- Đối tượng học sinh:         THPT, BTTH

- Thời gian đào tạo:            2 năm

Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo:

- Chương trình trung cấp chuyên nghiệp ngành Tin học ứng dụng được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe để làm việc. Về năng lực chuyên môn, người học có đủ kiến thức và kỹ năng để tìm việc làm, đồng thời có khả năng tự học, tự nghiên cứu tiếp thu các thành tựu của khoa học giáo dục hoặc học liên thông lên các bậc học cao hơn để đáp ứng yêu cầu phát triển của bản thân, của khoa học giáo dục và của nền kinh tế xã hội.

- Chương trình chuẩn bị cho người học áp dụng các nguyên lý, kỹ năng kỹ thuật hỗ trợ các kỹ sư và các nhà thầu trong việc thiết kế, sửa chữa, cài đặt cũng như bảo mật, bảo trì hệ thống mạng máy tính.

- Chương trình khóa học bao gồm những kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành về Tin học ứng dụng. Bên cạnh đó, người học cũng được trang bị những kiến thức về Giáo dục chính trị, Tin học, Tiếng Anh, Giáo dục thể chất, Pháp luật, Giáo dục quốc phòng - an ninh và Kỹ năng giao tiếp.

II. Chuẩn đầu ra

1. Kiến thức

- Trình bày được những nội dung cơ bản về thiết kế Web, an ninh mạng và nguyên tắc, kỹ năng thiết kế bằng đồ họa ứng dụng.

- Áp dụng những kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học để thiết kế các hệ thống mạng, bảo mật mạng, các trang Web và các sản phẩm hình ảnh có liên quan đến phần mềm đồ họa.

2. Kỹ năng

- Tổ chức lắp ráp, cài đặt hệ thống máy tính và các thiết bị ngoại vi đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Phán đoán đúng và sửa chữa được các dạng hư hỏng thường gặp của máy tính và các thiết bị ngoại vi.

- Lập kế hoạch, kiểm tra, vận hành, khắc phục sự cố và bảo trì phần cứng máy tính.

- Đọc hiểu catalogue và tự lắp đặt, vận hành được các thiết bị linh kiện máy tính trong công nghệ hiện đại.

- Hướng dẫn, giám sát kỹ thuật cho các bộ phận lắp đặt hệ thống máy tính.

- Giao tiếp, tổ chức sản xuất, làm việc theo nhóm và quản lý trong lĩnh vực được phân công.

- Thiết kế các trang Web đáp ứng nhu cầu khách hàng.

- Thiết kế các hệ thống mạng và bảo mật mạng.

3. Thái độ

- Có lập trường và quan điểm vững vàng về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nắm vững và vận dụng sáng tạo các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước vào lĩnh vực tin học. Hiểu và thực hiện đúng đắn giữa nghĩa vụ và quyền lợi của người công dân đối với đất nước.

- Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, có đức tính cần cù chịu khó và sáng tạo trong nghề nghiệp. Có tác phong nhanh nhẹn, khiêm tốn, trung thực trong hoạt động nghề nghiệp. Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng đưa tiến bộ kỹ thuật mới vào lĩnh vực sản xuất của ngành nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng, giá trị kinh tế cao cho xã hội.

4. Ngoại ngữ

Đạt trình độ Tiếng Anh theo chương trình đào tạo chuẩn đầu ra của nhà trường.

5. Tin học

Đạt trình độ Tin học theo chương trình đào tạo chuẩn đầu ra của nhà trường.

6. Năng lực và vị trí làm việc sau khi ra trường

Sau khi kết thúc khóa học, người học trở thành kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Tin học ứng dụng, người học có thể làm việc tại các đơn vị tin học, máy tính, các công ty chuyên về dịch vụ hệ thống mạng và các cơ sở đào tạo ngành Tin học./.


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!