Chuẩn đầu ra Ngành Kế toán doanh nghiệp

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

 

I. Giới thiệu ngành đào tạo

- Trình độ đào tạo:             Trung cấp chuyên nghiệp

- Tên ngành đào tạo:          Kế toán doanh nghiệp

- Mã ngành:                       42340303

- Đối tượng học sinh:         THPT, BTTH

- Thời gian đào tạo:            2 năm

Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo:

- Chương trình trung cấp chuyên nghiệp ngành Kế toán doanh nghiệp sản xuất được thiết kế để đào tạo kế toán viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe, có đủ kiến thức và kỹ năng để tìm việc làm, đồng thời có khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

- Nội dung khóa học bao gồm những kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính, kế toán và những kiến thức chuyên ngành. Đồng thời, người học còn được trang bị những kiến thức về công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, pháp luật, giáo dục quốc phòng - an ninh.

II. Chuẩn đầu ra

1. Kiến thức

- Hiểu và trình bày được những kiến thức chung về tin học, ngoại ngữ, pháp luật; về giao tiếp, ứng xử; về rèn luyện thể chất và công tác quốc phòng - an ninh.

- Hiểu và trình bày được những kiến thức cơ sở về kinh tế, thị trường, tài chính- tiền tệ, quản trị kinh doanh.

- Hiểu và trình bày được những kiến thức chuyên môn về kế toán doanh nghiệp sản xuất, đồng thời tiếp cận được những kiến thức chuyên sâu về kế toán để tác nghiệp theo yêu cầu công việc và có thể theo học ở các bậc học cao hơn của ngành kế toán.

2. Kỹ năng

- Lập, tiếp nhận, kiểm tra, phân loại và xử lý được chứng từ kế toán.

- Sử dụng chứng từ để ghi sổ kế toán (tổng hợp, chi tiết); lập các báo cáo kế

toán trong các doanh nghiệp sản xuất.

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng trên máy vi tính.

- Tổng hợp và phân tích số liệu kế toán phục vụ cho công tác quản trị tài chính trong doanh nghiệp.

- Một số kỹ năng khác: Kỹ năng giao tiếp, ứng xử; làm việc nhóm; kỹ năng sử dụng ngoại ngữ (nghe, nói, đọc, viết) ở trình độ căn bản; kỹ năng soạn thảo văn bản; sử dụng máy  tính…

3. Thái độ

Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỉ mỉ, chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm công việc kế toán được giao ở các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

4. Ngoại ngữ

Đạt trình độ Tiếng Anh theo chương trình đào tạo chuẩn đầu ra của nhà trường.

5. Tin học

Đạt trình độ Tin học theo chương trình đào tạo chuẩn đầu ra của nhà trường.

6. Năng lực và vị trí làm việc sau khi ra trường

Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng đảm nhận các công việc kế toán ở vị trí kế toán viên, tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế./.


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!