Phó Hiệu trưởng

PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẠI VIỆT TP. HCM

Họ tên: ThS. TRẦN THÀNH ĐỨC

Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng

Email: duc.tran@truongdaiviet.edu.vn

Hotline: 01242392999

Chuyên môn:

- CN Quản trị Kinh doanh

- Kỹ sư Điện tử - Tự động hóa

- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Hiệu Trưởng:(Trích “Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp ”):

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định về chức năng, nhiệm vụ tại Điều 21 của Phó Hiệu Trưởng theo Thông tư số 54 /2011/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp.

- Giúp hiệu trưởng trong công tác quản lý trường, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về các nhiệm vụ được phân công.

- Thay mặt hiệu trưởng điều hành các hoạt động của trường khi được hiệu trưởng uỷ quyền.

- Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và hưởng các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật.


Bài viết liên quan

Tin tức

Đăng ký tuyển sinh
Tổng đài hỗ trợ
Hotline
Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn
Trường Cao đẳng đại việt đà nẵng
Trường trung cấp Đại Việt Cần Thơ
Thông tin việc làm và thực tập
Nhật ký mùa hè xanh

Hình ảnh


Trường Trung cấp Đại Việt Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 1 Đoàn Kết, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Email: truongdaiviet@truongdaiviet.edu.vn
ĐT: (028) 3722. 2453 - 3722. 5992

Mạng xã hội