Ban Giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẠI VIỆT TP. HCM

(Ảnh)

Họ tên: ThS. Nguyễn Đình Mạnh

Chức vụ: Hiệu trưởng

Email: ndmanh@truongdaiviet.edu.vn

ĐT: 08. 3722. 4825 (số máy lẻ 25)

Chuyên môn:

- Kỹ sư Cơ khí;

- Thạc sĩ Quản trị Kinh tế.

 

Họ tên: ThS. Trần Thành Đức

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Email: duc.tran@truongdaiviet.edu.vn

Chuyên môn:

- CN Quản trị Kinh doanh

- Kỹ sư Điện tử - Tự động hóa

- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng: (Trích “Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp ”):

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định về chức năng, nhiệm vụ tại Điều 19 của Hiệu trưởng theo Thông tư số 54 /2011/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp.

- Chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, chiến lược và kế hoạch phát triển Nhà trường.

- Quản lý các công tác chuyên môn về đào tạo, tổ chức chỉ đạo xây dựng và phê duyệt chương trình giáo dục, kế hoạch giảng dạy, chương trình và giáo trình môn học của trường và các hoạt động giảng dạy, học tập trong Trường.

- Tổ chức và chỉ đạo công tác thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, dịch vụ khoa học - công nghệ, hợp tác quốc tế về khoa học và đào tạo, liên kết với các cơ sở nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh thực hiện đào tạo gắn với nhu cầu sử dụng lao động và việc làm.

- Quản lý cán bộ, viên chức. Thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, viên chức và người học của Trường; sắp xếp tổ chức và cán bộ của Trường, thực hiện những công việc thuộc thẩm quyền trong bổ nhiệm, miễn nhiệm, tuyển dụng và sử dụng cán bộ, viên chức theo quy định của pháp luật. Quyết định việc thành lập các hội đồng tư vấn, các phòng chức năng, các khoa, tổ bộ môn và các cơ sở phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường.

- Quản lý người học; quyết định các công việc về tuyển sinh, thi, công nhận tốt nghiệp, xếp loại tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp và quản lý văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức và chỉ đạo phong trào thi đua, lao động công ích, hoạt động văn hoá, thể dục thể thao, thực hiện quy chế dân chủ, chấp hành pháp luật, bảo vệ và gìn giữ môi trường vệ sinh, an ninh trật tự trong Trường.

- Tổ chức công tác kiểm tra, thanh tra trong Trường; quyết định việc khen thưởng và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và người học của Trường theo quy định của Nhà nước.

- Tổ chức hệ thống giám sát và đánh giá chất lượng giáo dục trong Nhà trường.

- Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và hưởng các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật.


Bài viết liên quan

Tin tức

Đăng ký tuyển sinh
Tổng đài hỗ trợ
Hotline
Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn
Trường Cao đẳng đại việt đà nẵng
Trường trung cấp Đại Việt Cần Thơ
Thông tin việc làm và thực tập
Nhật ký mùa hè xanh

Hình ảnh


Trường Trung cấp Đại Việt Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 1 Đoàn Kết, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Email: truongdaiviet@truongdaiviet.edu.vn
ĐT: (028) 3722. 2453 - 3722. 5992

Mạng xã hội