LỊCH THI TỐT NGHIỆP HỆ TCCN KHÓA 8 (2016 - 2018) - ĐỢT 4

LỊCH THI TỐT NGHIỆP HỆ TCCN KHÓA 8 (2016 - 2018) - ĐỢT 4

EmailFacebook!Google!Twitter!Zingme!

SỞ LAO ĐỘNG - TB VÀ XH TP HCM
TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẠI VIỆT TP HCM
Số:  30/ĐT- CT HSSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, 06 ngày  tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc thi tốt nghiệp đợt 4  và thi lại tốt nghiệp của đợt 3 Khóa 8

Căn cứ Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ đề nghị của Khoa chuyên môn và nguyện vọng của các học sinh thi không đạt trong các kỳ thi tốt nghiệp đợt 3. Phòng Đào tạo - Công tác HSSV thông báo về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp đợt 4 chưa thi tốt nghiệp, đồng thời kết hợp tổ chức thi lại tốt nghiệp cho những học sinh không đạt trong kỳ thi đợt 3, cụ thể như sau:

1. Lịch thi

2. Với những học sinh thi lại, đăng ký và đóng lệ phí thi lại tại phòng Kế hoạch tài chính kèm đơn xin thi lại  và nộp về giáo vụ khoa tại cơ sở số 01 Đoàn Kết, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh; thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/12/2018. Quá thời hạn trên Phòng Đào tạo - CT HSSV sẽ không giải quyết.

4. Các Khoa tổng hợp danh sách học sinh đăng ký thi lại và gửi về Phòng Đào tạo - CT HSSV trước ngày 19/12/2018.

5. Đề nghị các Khoa và học sinh thực hiện nghiêm túc thông báo này.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

P. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO – CT HSSV

(đã ký)

Đỗ Minh Hải


Tin tức

Kết quả học tập
Đăng ký tuyển sinh
Tổng đài hỗ trợ
Hotline
Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn
Trường Cao đẳng đại việt đà nẵng
Trường trung cấp Đại Việt Cần Thơ
Nhật ký mùa hè xanh

Hình ảnh


Trường Trung cấp Đại Việt Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 1 Đoàn Kết, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Email: truongdaiviet@truongdaiviet.edu.vn
ĐT: (028) 3722. 2453 - 3722. 5992

Mạng xã hội