Trường Trung cấp Đại Việt TP HCM 10 năm hình thành và phát triển!

 

Trường Trung cấp Đại Việt TP HCM 26/12/2008 - 26/12/2018

Gần 10 năm hình thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo sát sao của Chi bộ, Ban Giám hiệu Nhà trường, sự giúp đỡ, sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể các thế hệ giảng viên và sinh viên, Trường Trung cấp Đại Việt TP HCM đã khẳng định cả về lượng lẫn về chất, đạt được những thành tựu quan trọng. Trong những năm vừa qua Nhà trường luôn dẫn đầu trong các phong trào, tập thể xuất sắc.

Thứ nhất, công tác đào tạo không ngừng phát triển và "nở hoa"

Mười năm qua, Trường Trung cấp Đại Việt TP HCM không ngừng lớn mạnh về quy mô và chất lượng đào tạo. Ngay từ những năm học đầu tiên sau khi thành lập, Trường đã tích cực nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, bài giảng, chuẩn bị đội ngũ giảng viên. Trong những năm tiếp theo, Trường tiếp tục củng cố chương trình đào tạo hiện có và đồng thời mở rộng thêm đào tạo các ngành nghề theo thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Năm 2018 là dấu mốc quan trọng mở rộng thêm cánh cửa cơ hội việc làm cho các em sinh viên ra trường và đã có những bước chuẩn bị tích cực để chuyển từ phương thức đào tạo niên chế sang tín chỉ. Nhiều em sinh viên xuất sắc cũng đã được các công ty tuyển dụng trong quá trình các em đi thực tập với mức lương hấp dẫn và nhiều em được giữ lại công tác tại các phòng ban trong trường. Ngoài những giờ học trên lớp, đa số sinh viên làm thêm các công việc bán thời gian để tích luỹ kinh nghiệm làm việc thực tế, học hỏi những kỹ năng làm việc nên khi ra trường, các em không gặp quá nhiều khó trong môi trường làm việc tại các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động. Sự phát triển của Trường còn thể hiện qua số lượng sinh viên ngày càng tin tưởng vào Trường, đăng ký ngày càng nhiều

Thứ hai, đội ngũ giảng viên lớn mạnh nhanh chóng về mọi mặt

Việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, nhất là đội ngũ giảng viên đóng vai trò quyết định đến chất lượng đào tạo và phát triển của Trường. Gần 10 năm qua, Nhà trường đã tích cực, chủ động thực hiện bồi dưỡng đội ngũ, đẩy mạnh việc giảng viên trong độ tuổi học tập nâng cao trình độ tại các trường đại học và trình độ Sau đại học. Đội ngũ giảng viên không ngừng tự học hỏi, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao. Hơn thế nữa, để giao lưu học hỏi chuyên môn với các trường khác, đội ngũ giảng viên của Trường còn thường xuyên được tạo điều kiện tham gia các hội nghị, hội thảo chuyên môn.

Thứ ba, công tác tổ chức quản lý đơn vị không ngừng đổi mới

Để Trường ngày càng lớn mạnh cả về chất lẫn về lượng, Ban Giám hiệu luôn chú trọng tổ chức công việc và tổ chức nhân sự trong Trường, từng bước ứng dụng mô hình quản lý hiện đại dựa trên quan điểm hệ thống trong việc xây dựng kế hoạch tổng thể của Trường và điều hành mọi hoạt động của đơn vị và sử dụng mô hình quản lý dự án trong quá trình thực hiện các mảng công việc quan trong như: đề án biên soạn đề cương chi tiết, đề án biên soạn ngân hàng câu hỏi khách quan để bảo đảm hoàn thành kế hoạch đúng thời hạn. Về tổ chức nhân sự, thống nhất tư tưởng, quan điểm và hành động trong Ban giám hiệu, sử dụng quan điểm hệ thống trong quản lý nhân sự, chú ý đến việc khai thác tính tích cực trong sự tương tác giữa các thành viên trong Trường,  phát huy thế mạnh của cá nhân: đúng người đúng việc và từng bước xây dưng một văn hóa tổ chức mới, với các giá trị cốt lõi là:

1) Chất lượng

2) Tính chuyên nghiệp

3) Tinh thần tập thể.

Thứ tư, các phong trào, hoạt động trong Trường ngày càng đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức tổ chức

Đêm chung kết Duyên Dáng Đại Việt 2015

Hội xuận Đại Việt

Trường luôn động viên, khích lệ các em sinh viên tham gia đầy đủ các phong trào của Đoàn Trường như phong trào Hội thao, Phong trào tình nguyện, Hội diễn văn nghệ chào mừng các dịp lễ lớn,… Bên cạnh đó, Đoàn trường liên tục tổ chức các hoạt động thiết thực, bổ ích tạo sân chơi lành mạnh giúp các em bồi dưỡng tinh thần và củng cố kiến thức. Có thể thấy rằng những thành tựu đạt được trong một thập niên qua cho thấy sự phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ giảng viên và sinh viên Trường. Với sự đoàn kết và lao động nhiệt thành, nghiêm túc, cùng với những nền tảng của 10 năm đầu, chắc chắn một điều rằng chặng đường phát triển tiếp theo hứa hẹn mang lại nhiều thành công, nhiều bất ngờ hơn nữa.


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!