TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2021 - 2022 KHỐI THI ĐUA 8

Chiều ngày 28/7 Tại trường Trung Cấp Nguyễn Tất Thành đã diễn ra hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2021 - 2022 của Khối thi đua 8.
Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINHVÀ VÀ XÃ HỘI TPHCM KHÔI THI ĐUA HỘI NGHỊ TỐNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, THƯỞNG NĂM HỌC 2021-2022 CET Minh, ngày 28 táng 07 năm 2022'Về tham dự tại hội nghị có sự góp mặt của ông Nguyễn Chí Thành Phó phòng GDNN Sở LĐTBXH TPHCM cùng 11 thành viên trong Khối gồm :
- Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành.
- Trường Trung cấp Việt Giao.
- Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch TP. HCM.
- Trường Trung cấp Đại Việt TP. HCM.
- Trường Trung cấp Suleco.
- Trường Trung cấp Tây Sài Gòn.
- Trường Trung cấp Âu Việt.
- Trường Trung cấp Tổng hợp TP. HCM.
- Trường Trung cấp Tổng hợp Sài Gòn.
- Trường Trung cấp Sài Gòn.
- Trường Trung cấp Du Lịch và Tiếp Thị Quốc Tế.
Có thể là hình ảnh về 16 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TPHCM KHÔI THI ĐUA8 HỘI NGHI TỐNG KẾT CÔNG TÁC HI ĐUA. KHEN THƯƠNG NAM Î 202 2022 JADIOR'
Nhiệm vụ trọng tâm của Khối thi đua 8 là tạo động lực, động viên, lôi cuốn, khuyến khích và tôn vinh tập thể, cá nhân phát huy truyền thống yêu nước, hăng hái thi đua "dạy tốt - học tốt" , năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển sự nghiệp giáo dục của Thành phố.
Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TPHCM KHỐI THI ĐUA8 HỘI NGH! TỐNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯƠNG NĂM HỌC 2021 -2022 SULECO daiviok Thàn TH ChiMinh Chí Minh. im 2022'
Thông qua hoạt động thi đua của Khối, các đơn vị thành viên đã cụ thể hoá nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình thực tế của đơn vị, việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, công tác chuyên môn gắn liền với các phong trào thi đua của Khối đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên kịp thời những tập thể, cá nhận có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!