Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên mầm non

TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON

Một trong những vấn đề thu hút không ít sự quan tâm của các bạn trẻ đối với ngành giáo viên mầm non hiện nay chính là tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non. Nếu bạn cũng đang quan tâm đến vấn đề này, hãy tham khảo ngay nội dung bài viết được chia sẻ dưới đây nhé.

Tiêu chuẩn giáo viên mầm non hạng 1

Để hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng 1, mời bạn tham khảo những thông tin được tổng hợp và chia sẻ dưới đây:

Nhiệm vụ của giáo viên mầm non hạng 1

 • Tham gia biên tập, biên soạn nội dung tài liệu bồi dưỡng giáo viên mầm non từ cấp huyện trở lên.
 • Tham gia vào bồi dưỡng hoặc tham mưu, đề xuất hay thực hiện tư vấn, hỗ trợ, dẫn dắt và chia sẻ về những chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên mầm non từ cấp trưởng trở lên.
 • Đảm nhận nhiệm vụ ban giám khảo các hội thi của cấp học mầm non từ cấp huyện trở lên.
 • Tham gia vào hội đồng tự đánh giá hoặc đoàn đánh giá ngoài cũng như kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm từ cấp huyện trở lên.
 • Đảm nhận các nhiệm vụ của giáo viên mầm non hạng II.

Tiêu chuẩn giáo viên mầm non hạng 1 về đạo đức nghề nghiệp

 • Là tấm gương mẫu mực về đạo đức nhà giáo
 • Vận động hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện tốt các quy định của nhà trường về đạo đức nhà giáo.
 • Đảm bảo các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của giáo viên mầm non hạng II.

Tiêu chuẩn giáo viên mầm non hạng 1 về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

 • Có bằng cử nhân giáo dục mầm non trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp sư phạm giáo dục mầm non hệ cao đẳng và có bằng cử nhân quản lý giáo dục trở lên.
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng đạt tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng I

Tiêu chuẩn giáo viên mầm non hạng 1 về về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

 • Luôn tích cực, chủ động tuyên truyền, vận động và hướng dẫn đồng nghiệp thực hiện đúng theo chủ trương đường lối, chính sách, pháp luật do Đảng và Nhà nước đưa ra.
 • Không ngừng sáng tạo linh hoạt chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn và hỗ trợ các đồng nghiệp thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục mầm non.
 • Luôn tích cực chủ động chia sẻ kinh nghiệm cũng như hỗ trợ đồng nghiệp, phụ huynh của trẻ trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ em có khả năng thực hiện những nhiệm vụ của giáo viên cốt cán.
 • Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện các nhiệm vụ của một giáo viên mầm non hạng I đồng thời có khả năng sử dụng ngoại ngữ cũng như tiếng dân tộc thiểu số để đảm nhận nhiệm vụ.
 • GV Mầm non hạng I được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc là giáo viên dạy giỏi từ cấp huyện trở lên;
 • Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng I  có mã số V.07.02.24 phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II có mã số V.07.02.25. Hoặc tương đương từ đủ 06 năm trở lên, tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

 

Tiêu chuẩn giáo viên mầm non hạng 2

Dưới đây là tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng 2

Nhiệm vụ của giáo viên mầm non hạng 2

 • Làm báo cáo hoặc dạy minh họa tại các lớp bồi dưỡng mầm non từ cấp trường trở lên.
 • Hướng dẫn đồng nghiệp thực hiện các chương trình cũng như các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
 • Thực hiện đề xuất các nội dung bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên đề ở tổ, khối chuyên môn
 • Trở thành ban giám khảo trong các hội thi
 • Tham gia một số hoạt động chuyên môn khác.

Tiêu chuẩn giáo viên mầm non hạng 2 về đạo đức nghề nghiệp

 • Gương mẫu, thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo
 • Đảm bảo các tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên mầm non hạng III
 • Ngoài các tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên mầm non hạng III, giáo viên mầm non hạng II phải luôn luôn gương mẫu thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo.

Tiêu chuẩn giáo viên mầm non hạng 2 về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

 • Có bằng cử nhân giáo dục mầm non trở  lên, hoặc có bằng tốt nghiệp sư phạm giáo dục mầm non hệ cao đẳng và có bằng cử nhân quản lý giáo dục trở lên.
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng đảm bảo theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II.

Tiêu chuẩn giáo viên mầm non hạng 2 về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

 • Đảm bảo nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đề ra.
 • Thực hiện các chương trình giáo dục mầm non một cách hiệu quả, chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc cũng như giáo dục trẻ đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương.
 • Chủ động tổ chức và phối hợp với các đồng nghiệp, phụ huynh cũng như người giám hộ trẻ trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.
 • Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên mầm non hạng II đồng thời có khả năng sử dụng ngoại ngữ, tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.
 • Được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc là giáo viên dạy giỏi từ cấp trường trở lên.
 • Đối với viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp GV mầm non hạng 2 cần phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng 3 hoặc tương đương từ đủ 9 năm trở lên, tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

 


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!