Lịch thi môn Chính trị 1, 2 - Giáo dục chính trị

Lịch thi môn chính trị 1, 2 - Giáo dục chính trị thay đổi ngày thi, cụ thể: Ngày thi của môn Chính trị 1, 2 - Giáo dục chính trị sẽ chuyển qua Sáng Chủ Nhật, ngày 07 tháng 03 năm 2021


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!