Kết quả thi Tin học nâng cao chuẩn đầu ra ngày thi 10,12,13/11/2020

Lớp THN4 Thi ngày 10/11/2020

Lớp THN5 Thi ngày 12/11/2020

Lớp THN5 thi ngày 13/11/2020


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!