HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LỰA CHỌN GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO KHỐI NGÀNH CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LỰA CHỌN GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO KHỐI NGÀNH CHĂM SÓC SỨC KHỎE TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Hình 1: Hội đồng thẩm định, cập nhật CTĐT, lựa chọn giáo trình

Thực hiện theo Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 01/03/2017 Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng  theo Điều 9 Thông tư quy định về việc cập nhật và đánh giá chương trình đào tạo, giáo trình đào tạo; ít nhất 3 năm 1 lần các trường tổ chức đào tạo giáo dục nghề nghiệp thành lập Hội đồng chuyên môn để tổ chức đánh giá lại chương trình đào tạo đã ban hành. Vì vậy,Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn thành lập Hội đồng đánh giá lại chương trình đào tạo đã ban hành để cập nhật, bổ sung những thay đổi trong quy định của nhà nước, tiến bộ mới của khoa học công nghệ trong lĩnh vực ngành nghề đào tạo; những thay đổi trong các môn học, nội dung chuyên môn phù hợp với thực tiễn, sự phát triển kinh tế xã hội. Đó cũng chính là lý do tổ chức hội đồng thẩm định, đánh giá lại, chương trình đào tạo ngành Dược hệ cao đẳng chính quy, liên thông, ngành Điều dưỡng hệ cao đẳng chính quy, liên thông, ngành Kỹ thuật xét nghiệm Y học hệ cao cẳng chính quy, Hộ sinh hệ cao đẳng chính quy.


Hình 2: Tổ biên soạn báo cáo cập nhật, bổ sung CT khối ngành chăm sóc sức khỏe

Tham gia hội đồng đánh giá ngoài các giảng viên Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn còn có ThS. Nguyễn Chí Thành – Đại điện Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các giảng viên của các trường đại học tham gia hội đồng như ThS. Cao Ngọc Anh – Giảng viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Thạc sĩ Trần Nhật Nguyên – giảng viên Trường Đại học Y Dược TP.HCM,… Đặc biệt còn có sự tham gia của các đơn vị sự dụng lao động như Thạc sĩ Phan Thị Thu Hòa – bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức, Thạc sĩ Võ Thị Ngọc Diệp – Trường phòng Điều dưỡng bệnh biện Hùng Vương, Thạc sĩ Đỗ Thị Phương – Bệnh viện Quốc tế chấn thương chỉnh hình. Các thành viên trong hội đồng thẩm định thực hiện trên căn cứ quy định về chương trình đào tạo lựa chọn giáo trình về mục tiêu, yêu cầu đào tạo chuẩn đầu ra của ngành nghề phân tích đánh giá chương trình đào tạo, giáo trình.


Hình 3: Các thành viên trong hội đồng cập nhật, lựa chọn giáo trình khối ngành CSSK

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, các thành viên trong hội đồng luôn luôn tuân thủ quy định thực hiện 5K, đồng thời các thành viên cũng được kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm nhanh rồi bắt đầu chương trình làm việc.

Đổi mới, mở rộng và phát triển và phương châm trong công tác giáo dục đào tạo nói chung và Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn nói riêng. Chương trình đào tạo Dược hệ cao đẳng chính quy, liên thông, ngành Điều dưỡng hệ cao đẳng chính quy, liên thông, ngành Kỹ thuật xét nghiệm Y học hệ cao đẳng chính quy, Hộ sinh hệ cao đẳng chính quy được ban hành sẽ là cơ sở vững chắc đào tạo nguồn nhân lực thật sự đầy đủ kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu ngày càng phát triển cùa xã hội.


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!