Giới thiệu về ngành Kế Toán

Ngành đào tạo:             KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Trình độ đào tạo:         Trung cấp chuyên nghiệp

Thời gian đào tạo:        24 tháng, 36 tháng

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông, tốt nghiệp trung hoc cơ sở (hoặc tương đương).

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình trung cấp chuyên nghiệp ngành Kế toán doanh nghiệp được thiết kế để đào tạo kế toán viên trình độ trung cấp nghề, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe, có đủ kiến thức và kỹ năng để tìm việc làm, đồng thời có khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Nội dung khóa học bao gồm những kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính, kế toán và những kiến thức chuyên ngành. Đồng thời, người học còn được trang bị những kiến thức về công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, pháp luật, giáo dục quốc phòng - an ninh.

Chương trình được xây dựng trên cơ sở thúc đẩy việc đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tăng cường thời lượng tự học, tự nghiên cứu của học sinh, quan tâm nhiều đến kỹ năng thực hành của học sinh.

+ Về lý thuyết:

Nắm vững nguyên lý kế toán, hạch toán kế toán, tài chính, tiền tệ.

+ Về thực hành:

Học sinh lập được các báo cáo sổ sách, kế toán chứng từ, có thể phân tích hoạt động tài chính, làm kế toán trên máy tính trong các doanh nghiệp sản xuất.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chuẩn kiến thức:

- Hiểu và trình bày được những kiến thức chung về tin học, ngoại ngữ, pháp luật; về giao tiếp, ứng xử; về rèn luyện thể chất và công tác quốc phòng - an ninh;

- Hiểu và trình bày được những kiến thức cơ sở về kinh tế, thị trường, tài chính - tiền tệ, quản trị kinh doanh;

- Hiểu và trình bày được những kiến thức chuyên môn về kế toán doanh nghiệp sản xuất, đồng thời tiếp cận được những kiến thức chuyên sâu về kế toán để tác nghiệp theo yêu cầu công việc và có thể theo học ở các bậc học cao hơn của ngành kế toán.

Chuẩn kỹ năng:

- Lập, tiếp nhận, kiểm tra, phân loại và xử lý được chứng từ kế toán;

- Sử dụng chứng từ để ghi sổ kế toán (tổng hợp, chi tiết); lập các báo cáo kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất;

- Sử dụng thành thạo một số phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng trên máy vi tính;

- Tổng hợp và phân tích số liệu kế toán phục vụ cho công tác quản trị tài chính trong doanh nghiệp;

- Một số kỹ năng khác: Kỹ năng giao tiếp, ứng xử; làm việc nhóm; kỹ năng sử dụng ngoại ngữ (nghe, nói, đọc, viết) ở trình độ căn bản; kỹ năng soạn thảo văn bản; sử dụng máy tính…

Chuẩn thái độ (Đạo đức, lối sống và trách nhiệm công dân):

Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỉ mỉ, chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm công việc kế toán được giao ở các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi ra trường:

Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng đảm nhận các công việc kế toán ở vị trí kế toán viên, tại các doanh nghiệp sản xuất thuộc các thành phần kinh tế..

Cơ hội học liên thông lên Cao đẳng - Đại học:

Sau khi tốt nghiệp TCCN, học sinh có thể học liên thông lên bậc Cao đẳng hoặc Đại học với bất kỳ trường nào trong hệ thống giáo dục Việt Nam.


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!