Đại hội Chi bộ Trường Trung cấp Đại Việt TP. HCM nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ngày 17/9/2022, Chi bộ Trường Trung cấp Đại Việt TP. HCM thuộc Đảng bộ Phường Bình Thọ đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tại Đại hội, đồng chí Lê Thị Bích Thảo tiếp tục được tín nhiệm bầu là Bí thư Chi bộ Chi bộ Trường Trung cấp Đại Việt TP. HCM khóa V, nhiệm kỳ 2022 - 2025 với 100% số phiếu bầu.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các quý vị lãnh đạo và khách quý:

Về phía tổ công tác 4:

- Đ/c Lê Hữu Nghị - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường Bình Thọ.

- Đ/c Lê Thị Thủy, ĐUV, Chủ tịch UBMTTQ phường.

- Đ/c Nguyễn Thị Lành, Cán bộ Văn phòng Đảng ủy phường.

Về phía Hệ thống Giáo dục Đại Việt

- TS. Lê Lâm – Chủ Tịch HĐQT, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn

Về phía nhà trường:

- ThS. Lương Kim Anh – Hiệu trưởng Trường Trung cấp Đại Việt TP. HCM

- Cô Trần Thị Hần – Chủ tịch Công đoàn Trường Trung cấp Đại Việt TP. HCM và toàn thể đảng viên của Chi bộ Trường Trung cấp Đại Việt TP. HCM.

Đ/c Lê Hữu Nghị - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường Bình Thọ, phát biểu tại Đại hội

Tại đại hội, Đồng chí La Thanh Nam đã thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội Chi bộ Trường Trung cấp Đại Việt TP. HCM báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 cũng như phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và các công việc do Trường phân công, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Nhà trường. Tất cả các Đảng viên trong Chi bộ luôn đoàn kết, gắn bó với nhau, không bè phái cục bộ, có lập trường tư tưởng vững vàng kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Có nhiều chuyển biến trong công tác xây dựng đảng công tác chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ kiểm tra giám sát dân vận và lãnh đạo các đoàn thể.

Đ/c La Thanh Nam báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

Trong nhiệm kỳ tiếp theo, tập thể Chi bộ Trường Trung cấp Đại Việt TP. HCM quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tuyên truyền, vận động doanh nghiệp và người lao động chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vận động người lao động nâng cao ý thức trách nhiệm, hoàn thành tốt kế hoạch đào tạo của Nhà trường.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” theo kế hoạch của Đảng ủy. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết đạt từ (95 %)  trở lên.

- Giới thiệu 3 - 4 đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, tổ chức kết nạp ít nhất 03 đảng viên mới (kết nạp 01 đảng viên/năm).

-  Phấn đấu 100% đảng viên không vi phạm Quy định, Điều lệ Đảng; nội quy, quy định của Nhà trường.

-  Hàng năm, phân tích chất lượng Chi bộ và đảng viên: 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, phấn đấu trên (95 %) đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chi bộ phấn đấu đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

Nhà trường phấn đấu đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên phấn đấu đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đại hội đã tiến hành bầu ra 01 Bí thư, 01 Phó Bí thư và 01 đồng chí Đảng ủy viên nhiệm kỳ 2022 – 2025:

- Bí thư chi bộ mới: đ/c Lê Thị Bích Thảo

- Phó Bí thư chi bộ mới: đ/c La Thanh Nam

- Đảng ủy viên: Nguyễn Phương Thảo

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội Chi bộ Trường Trung cấp Đại Việt TP. HCM nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã thành công tốt đẹp, thông qua sự đồng thuận, nhất trí cao của chi ủy Chi bộ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên.

Một số hình ảnh tại Đại hội:


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!