Bắt đầu kỳ thực tập sư phạm của lớp 7CS1

Trong suốt hai tháng trước Tết Kỷ Hợi 2019, Khoa Sư Phạm nhà trường đã phối hợp với lãnh đạo Trường Mầm non 14 - Số 2, Đường Nơ Trang Long, Phường 14, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tổ chức đợt thực tập sư phạm dành cho các giáo sinh của lớp 7CS1.

Hôm qua ngày 25/02/2019, các giáo sinh cùng với giảng viên dẫn đoàn đã có mặt tại Trường Mầm non 14, bắt đầu buổi đầu tiên của kỳ thực tập cuối khoá. Trong kỳ thực tập này các bạn sinh viên sẽ tìm hiểu về cơ cấu tổ chức, nội dung công tác, tình hình thực tế về công tác chăm sóc – giáo dục của trường mầm non và các thành tích chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhà trường. Được sự hướng dẫn của các giáo viên Mầm non giỏi, nhiều kinh nghiệm trong công tác chăm sóc - giáo dục trẻ, được trực tiếp tìm hiểu nội dung công việc của người Giáo viên Mầm non, các hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ ở trường mầm non, tìm hiểu các loại sổ sách mà Giáo viên Mầm non cần phải thực hiện trong quá trình chăm sóc - giáo dục trẻ.

Sau đây là một số hình ảnh của đoàn giáo sinh lớp 7CS1 tại Trường Mầm non 14


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!