Thông báo về việc đăng ký nhận bằng & tham dự lễ TN TCNN đợt 2 khóa 8(2016-2018)

Thông báo về việc đăng ký nhận bằng & tham dự lễ TN TCNN đợt 2 khóa 8(2016-2018)

EmailFacebook!Google!Twitter!Zingme!

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HCM

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẠI VIỆT TP HCM

Số:  03/TB-ĐV-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP  Hồ Chí Minh, ngày  18  tháng   4  năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký nhận bằng tốt nghiệp và dự Lễ trao bằng tốt nghiệp

Khóa 8 (2016-2018) – Đợt 2

Căn cứ kế hoạch số 20/KH-ĐVSG_ĐT ngày 12 tháng 4 năm 2019 về việc tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp đợt 2 cho học sinh khóa 8 (2016 -2018) – đợt 2, Phòng Đào tạo & CT HSSV thông báo:

I/ Thời gian và địa điểm đăng ký dự lễ

1. Thời gian đăng ký: Từ ngày 20/04/2019 đến 05/05/2019.

2. Địa điểm đăng ký và đóng lệ phí:

+ Địa điểm đăng ký dự lễ:

Cơ sở 1: Phòng Đào tạo & CT HSSV Trường Trung cấp Đại Việt Tp. Hồ Chí Minh, Số 01 Đoàn Kết, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Cơ sở 2: Phòng tuyển sinh, Trường Trung cấp Đại Việt Tp. Hồ Chí Minh, Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

+ Địa điểm đóng lệ phí cấp bằng và thuê lễ phục: học sinh học tai cơ sở nào, đóng lệ phí và nhận lễ phục tại cơ sở đó.

+ Mức lệ phí cấp bằng và thuê lễ phục:

(1). Lệ phí cấp bằng tốt nghiệp: 240.000 (VNĐ).

(2). Tiền thuê lễ phục: 70.000 (VNĐ).

(3). Tiền thế chân lễ phục: 250.000 (VNĐ) (Nhà trường sẽ trả lại tiền thế chân lễ phục cho sinh viên khi sinh viên trả lại lễ phục).

II. Thời gian, địa điểm Lễ Trao bằng tốt nghiệp:

1/ Thời gian: 07h00’ ngày 11/05/2019 (thứ 7)

2/ Địa điểm: Trường Cao đẳng  Đại Việt Sài Gòn, Số 12 Hoàng Minh Giám, P.9, Q. Phú Nhuận , Tp. Hồ Chí Minh.

III. Thời gian, địa điểm nhận bằng tốt nghiệp:

+ Nhận ngay trong ngày Lễ Trao bằng tốt nghiệp: Từ 10h00 – 12h00, ngày 11/05/2019.

+ Học sinh khi đi nhận bằng nhớ mang theo: Chứng minh nhân dân (bản gốc) và biên lai Lệ phí cấp bằng.

Các trường hợp nhận thay thì căn cứ theo quy định tại Thông tư 19/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ghi chú:

1. Nhà trường chỉ cấp bằng tốt nghiệp chính thức cho những học sinh đăng ký dự Lễ trao bằng tốt nghiệp và đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp. Đối với những học sinh chỉ đăng ký nhận bằng và không tham dự Lễ, sau 1,5 tháng từ ngày Lễ Trao bằng Nhà trường mới cấp bằng tốt nghiệp;

2. Đề nghị các phòng, khoa, Cơ sở cùng hợp tác hỗ trợ.

Nơi nhận:

- CT HĐQT, BGH (để chỉ đạo);

- Các phòng, khoa (để thực hiện);

- Học sinh tốt nghiệp (để thực hiện);

- Lưu: VT, Phòng ĐT.

PHÒNG ĐÀO TẠO & CT HSSV

 

Kết quả học tập
Đăng ký tuyển sinh
Tổng đài hỗ trợ
Hotline
Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn
Trường Cao đẳng đại việt đà nẵng
Trường trung cấp Đại Việt Cần Thơ
Nhật ký mùa hè xanh

Hình ảnh


Trường Trung cấp Đại Việt Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 1 Đoàn Kết, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Email: truongdaiviet@truongdaiviet.edu.vn
ĐT: (028) 3722. 2453 - 3722. 5992

Mạng xã hội